40 euro od każdej faktury, rekompensata za nieterminową płatność

W przypadku płatności po terminie przedsiębiorca może wysłać kontrahentowi wezwanie do zapłaty rekompensaty w wysokości 40 euro od każdej faktury. Taka sytuacja zdarza się coraz częściej i powoduje, że odzyskiwanie długów nie wiąże się tylko z zapłatą odsetek. Przepis ten wszedł w życie wraz z Ustawą z dnia 8 marca 2013 roku, jednak jeszcze nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą o jego istnieniu. Czym jest rekompensata 40 euro od każdej faktury i w jakich przypadkach można się o nią ubiegać?

Kto i kiedy może uzyskać rekompensatę pieniężną?

Przede wszystkim, zarówno wierzyciel, jak i dłużnik, powinni być przedsiębiorcami. Starając się o rekompensatę 40 euro od każdej faktury, musimy mieć również do czynienia z transakcją handlową, czyli usługą świadczoną pomiędzy przedsiębiorcami. Może to być np. odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Czy wierzyciel musi wykazywać wysokości poniesionych kosztów?

Sąd Najwyższy orzekł, że rekompensata w wysokości 40 euro przysługuje wierzycielowi bez konieczności wykazania, że te koszty zostały poniesione. Przedsiębiorca nabywa uprawnienia do żądania rekompensaty w chwili nabycia przez niego uprawnienia do naliczania odsetek, czyli w pierwszym dniu następującym po upływie terminu płatności. Nie ma też konieczności, aby wysłać osobne wezwanie do zapłaty lub europejski nakaz zapłaty dotyczący rekompensaty.

Czy rekompensatę można naliczyć na kilka faktur wobec jednego dłużnika?

Rekompensata w wysokości 40 euro przysługuje od każdej powstałej zaległości. Jeżeli wierzyciel wykonał kilka usług na rzecz dłużnika i wystawił kilka faktur, to przysługuje mu równowartość 40 euro od każdej faktury.

Co w przypadku, kiedy rekompensata jest wyższa niż wartość faktury?

Zdarza się, że kwota naliczonych kilku rekompensat widniejąca na wezwaniu do zapłaty będzie wyższa niż suma należności wynikająca z niezapłaconych faktur. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, istnieje możliwość, że sąd uzna to za nadużycie prawa. Broniąc się przed zapłatą w sądzie, warto powołać się na nadużycie prawa z art. 5 Kodeksu cywilnego i umiejętnie je uzasadnić.

Jak się bronić przed zapłatą rekompensaty?

Najważniejszą rzeczą w obronie przed zapłatą rekompensaty jest niezwłoczne uregulowanie należności głównej. Przedsiębiorca, który ureguluje swój dług, choćby po terminie, ma większe szanse na uniknięcie obowiązku płacenia rekompensaty w wysokości 40 euro od każdej faktury. Jeżeli natomiast wierzyciel wysłał wezwanie do zapłaty 40 euro w ramach rekompensaty za nieterminowe opłacenie faktur sprzed np. 3 lat, warto powołać się na przedawnienie sprawy.

Odzyskiwanie długów jest skomplikowanym procesem, dlatego jeżeli spotkała Cię podobna sytuacja i potrzebujesz profesjonalnego doradztwa i opieki prawnej, skontaktuj się z doświadczona kancelaria adwokacka w Warszawie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, świadczymy usługi na najwyższym poziomie i wspieramy naszych klientów w trudnych sprawach.