Czym jest automatyka przemysłowa?

Nieustanny rozwój przedsiębiorstw produkcyjnych oraz rozwój technologiczny powodują, że oczekiwania względem towarów rosną. Chcąc sprostać wymaganiom rynku, fabryki sięgają po innowacyjne rozwiązania. Właśnie takie możliwości zapewnia im automatyka przemysłowa. Dzięki niej możliwa jest automatyzacja procesów produkcyjnych – w ten sposób firmy mogą produkować więcej towarów w krótszym czasie, jednocześnie zwiększając ich jakość. Automatyka przemysłowa jest znacznym krokiem naprzód dla wszelkich przedsiębiorstw. Na czym dokładnie polega?

Co o automatyce przemysłowej warto wiedzieć na początek?

W teorii automatyka przemysłowa to dział inżynierii, zajmujący się automatyzacją procesów produkcji. Sama automatyka z kolei to dziedzina, która zajmuje się sterowaniem procesami bez udziału – lub z minimalnym udziałem – człowieka.

W praktyce, co kluczowe, automatyka przemysłowa stanowi wsparcie dla funkcjonowania fabryk. Pozwala stosować coraz bardziej nowoczesne, bezpieczne i niezawodne systemy między innymi sterowania maszyn, czy zarządzania produkcją. Bez wprowadzenia automatyzacji procesów niemożliwe byłoby zwiększanie efektywności produkcji oraz jakości produkowanych towarów, a co za tym idzie, niemożliwy byłby rozwój firm. Dzięki automatyce przemysłowej możliwe jest ograniczenie lub zastąpienie ludzkiej pracy, zarówno fizycznej, jak i umysłowej, przez maszyny. Maszyny mogą znacznie szybciej, a przy tym dokładniej, wykonywać powtarzalne czynności – nie oznacza to jednak, że mogą całkowicie wyeliminować pracę człowieka. To właśnie pracownicy są niezbędni do nadzoru pracy maszyn, kontrolowania jakości produktów oraz zarządzania nimi.

Zatem automatyka przemysłowa uzupełnia pracę wykonywaną przez ludzi, prowadząc ostatecznie do wzrostu możliwości przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści zapewnia automatyka przemysłowa?

Automatyka przemysłowa stanowi skuteczne rozwiązanie dla zwiększenia efektywności procesów wytwarzania, przetwarzania i innych procesów technologicznych. Dzięki niej firmy czerpią wiele korzyści, między innymi:

 • zwiększenie wydajności produkcji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów,
 • zwiększenie dokładności produkcji,
 • wzrost jakości wytwarzanego towaru,
 • ograniczenie zużycia energii,
 • możliwość pełnego wykorzystania potencjału firmy,
 • zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy w magazynach czy halach produkcyjnych,
 • odciążenie pracowników, sprawiające, że ci mogą doskonalić umiejętności i rozwijać się, a tym samym przyczyniać się do rozwoju procesów produkcyjnych.

Jednak dla optymalnej sprawności procesów i możliwości swobodnego korzystania z pełnego potencjału automatyki przemysłowej, konieczne jest wybieranie sprawdzonych komponentów, tworzących systemy automatyki. Powinny wyróżniać się one odpornością na wpływ różnego rodzaju czynników oraz zapewniać możliwość długotrwałej, bezawaryjnej eksploatacji.

Systemy automatyki przemysłowej – co wchodzi w ich skład?

Dla sprawnego funkcjonowania automatyki przemysłowej niezbędne są urządzenia oraz maszyny, tworzące razem system. Systemy te mogą być wykorzystywane zarówno w prostych maszynach, jak i w złożonych systemach. W zależności od specyfiki aplikacji, w skład systemu automatyki przemysłowej mogą wchodzić między innymi:

 • maszyny: np. do montażu, do transportu, do magazynowania produktów,
 • rejestratory, kamery, czujniki montowane na liniach produkcyjnych,
 • urządzenia potrzebne do sterowania maszyn: panele operatorskie, sterowniki PLC,
 • pompy, silniki, zawory,
 • całe linie produkcyjne.

W systemach niezbędne jest także oprogramowanie. To ono pozwala kontrolować przebieg procesów produkcyjnych, a także zapewnia dostęp do informacji, w oparciu o które można dokonać rozliczenia pracowników, optymalizować procesy oraz nimi sterować, zapobiegać awariom i niezwłocznie interweniować w przypadku ich wystąpienia.

Rola automatyki przemysłowej w rozwoju przedsiębiorstw

Automatyka przemysłowa to odpowiedź na potrzeby firm, które stawiają na optymalną efektywność pracy oraz nieustanny rozwój. Dzięki temu mogą sprostać bieżącym wymaganiom w zakresie jakości produkcji oraz złożoności procesów. W ten sposób przedsiębiorstwa mogą dostarczać dokładnie takie rozwiązania, jakich poszukują klienci.
Więcej na: https://astat.pl/