Wykorzystanie gier w biznesie

Z pewnością wiele osób będzie bardzo mocno zaskoczonych tym, że gry są narzędziem wykorzystywanym w biznesie w celu osiągnięcia lepszych wyników. To zjawisko nosi nazwę grywalizacja. Pojawiło się w Polsce całkiem niedawno, ale ma coraz większą liczbę zwolenników.

Grywalizacja, czyli gry szkoleniowe

Grywalizacja oparta na grach szkoleniowych jest instrumentem, który umożliwia skuteczną, a jednocześnie atrakcyjną formę edukacji. Więcej o grywalizacji można przeczytać w artykule „Grywalizacja w biznesie: co to znaczy?”. Grywalizacja to nie tylko dobra zabawa, ale również narzędzie, którym można zmotywować pracowników do bardziej efektownego działania. Pracownicy, którzy w danej firmie odpowiedzialni są za szkolenia otrzymują narzędzie, które jest o wiele bardziej atrakcyjne niż szkolenie odbywane w tradycyjnej formie, pod warunkiem, że jest ona dobrze zaprojektowana. Dzięki grom szkoleniowym wszyscy pracownicy mają szansę na pogłębienie swojej wiedzy i zdobycie nowych umiejętności

Grywalizacja w biznesie: jaka powinna być gra szkoleniowa?

Przede wszystkim gra okaże się skutecznym narzędziem edukacyjnym, jeżeli będzie nawiązywała do realnych warunków, które panują w danej firmie – nie może być oderwana od rzeczywistości. Dzięki grywalizacji można trenować i rozwijać wiele umiejętności, na przykład: samodzielne działanie, myślenie analityczne. Atutem grywalizacji w firmie jest zwiększenie zaangażowania pracowników, a to przekłada się na sukces. Dzięki grom szkoleniowym praca może stać się bardziej przyjemna.